Du kan tryggt lämna din glasskadade bil och låta oss ansvara för hela processen från skadeanmälan till ditt försäkringsbolag, besiktning och kostnadskalkyl till reparation. Självrisken vid stenskottslagning är betydligt lägre än vid byte utav rutor – ibland helt kostnadsfri. Den lägre självrisken beror på att stenskottslagning är ett sätt att förebygga att stenskottsskadan utvecklas och hela bilrutan behöver bytas ut. Rutbyte försöker vi i görligaste mån undvika, men om stenskottet utvecklats till en repa som är längre än 25 mm (ungefär en femkronas storlek) behöver hela rutan att bytas ut. Likaså krävs av hållfasthetsskäl att rutan bytes om stenskottet sitter närmare kanten än fem centimeter. Stenskottslagning är en både miljövänlig och kostnadssparande åtgärd – dessutom den i jämförelse med ett rutbyte en förhållandevis snabb process. Det tar oss i genomsnitt 30 minuter att reparera ett stenskott. Tillvägagångssättet vid en stenskottslagning kräver en hantverkares goda handlag, men i reparatörens trygga famn är det en okomplicerad process i fyra steg. Först slipas, för att göra den skadade ytan jämn, området kring fönstret med en diamantborr. Därefter fylls den stenskottsskadade ytan med ett speciellt framtaget resin som efterliknar vindrutans ordinarie konsistens. I nästa led härdas den resinfyllda ytan med en högeffektiv UV-lampa. Slutligen skrapas överflödigt resin bort, vindrutan poleras och bilen återlämnas till kund.